SIZES WORKS AB MED DOTTERBOLAG FÖRSATT I KONKURS

Koncernmoderbolaget Sizes Works AB, produktionsbolaget Sizes Prefab AB och entreprenadbolaget Sizes Construction AB har, på egen ansökan, beviljats konkurs av Kalmar tingsrätt som samtidigt förordnat advokaten Erik M Gabrielsson till konkursförvaltare.

Konkurserna innebär att flertalet koncernbolag nu är försatta i konkurs och totalt berörs ett 140-tal anställda av konkurserna. Huvuddelen av personalen finns på produktionsanläggningen i Oskarshamn.

Bakgrunden till konkursen är det kraftigt förändrade och försämrade marknadsläget som i sin tur lett koncernens största kund att inställa samtliga framtida projekt. Bolaget står därmed utan orderbok. Efter ett omfattande arbete med att söka andra alternativ för bolaget ser inte styrelsen någon annan utväg än att ansöka om en konkurs.

För frågor rörande konkursen och den närmaste tidens händelser tas kontakt med konkursförvaltaren: info@mazeadvokater.se