Kvalitativt trähus med lägre kostnad jämfört med traditionella byggprojekt

Husen som uppförts i området Karlssons Äng byggdes helt i trä med prefabricerade trästommar tillverkade av korslimmat trä i Sizes fabrik i Oskarshamn. Byggnaderna har en träfasad och varierar i höjd mellan tre och fyra våningar.

Den industriella tillverkningen innebär att husen kunde byggas med högre kvalitet, på kortare tid och till en lägre kostnad än jämförbara bostadsprojekt.