Kvalitativt trähus med lägre kostnad jämfört med traditionella byggprojekt

På fastigheten Kv. Nykvarn 1 strax i Bergstorp i Nykvarn utvecklar I am Home totalt 178 nya hyreslägenheter, motsvarande cirka 13 500 BTA fördelat på åtta huskroppar. Genom avtalet och Sizes industriella tillverkning av kvalitativa trähus kan projektet genomföras på kortare tid och till en lägre kostnad jämfört med traditionella byggprojekt.

Produktionsstart av husen påbörjades i februari 2021 med första lyften av volymelement i april 2021.