Kvalitativt trähus med lägre kostnad jämfört med traditionella byggprojekt

På fastigheten Kv. Porsen 1 i Nyköping utvecklar Bergsundet två bostadskvarter med totalt 152 hyreslägenheter, motsvarande cirka 8 300 BTA. Genom avtalet och Sizes industriella tillverkning av kvalitativa trähus kan projektet genomföras på kortare tid och till en lägre kostnad jämfört med traditionella byggprojekt.

Produktionsstart av husen påbörjades i juni 2019 med inflyttning för etapp 1 i december 2019 och etapp 2 i februari 2020.